Saltar al contenido

Bærekraft

Bærekraftsplaner

View of the sea and oil rigs

Bærekraftsplaner

Repsol arbeider hardt for å bygge en bedre fremtid gjennom utvikling av smarte energiløsninger. Vår forpliktelse om å være en ansvarlig virksomhet står i sentrum for alt vi gjør.
  • Bærekraftsplan for Repsol Norge i 2018

    For Norge utviklet vi vår første bærekraftsplan for Repsol Norge i 2018. Den omfattet 18 tiltak. Ved utgangen av året ble hvert av tiltakene som er en del av bærekraftsplanen gjennomgått og vi greide å realisere 83 %.

    En av prestasjonene i 2018 som vi gjerne vil nevne, er at Repsol Norge er blitt en partner i forskningssenteret LowEmissions som planlegges av SINTEF og NTNU. Teknologi som utvikles ved dette senteret skal hjelpe petroleumsindustrien til å redusere offshore CO2-utslipp med 40 % innen 2030, og bevege seg mot null utslipp på den norske kontinentalsokkelen innen 2050.

  • Bærerkraftsplan for Repsol Norge i 2019

    Også i 2019 hviler den norske bærekraftsplanen på de seks stolpene i Repsols bærekraftsmodell.

    I år har vi til sammen 15 tiltak som skal fullføres.