Saltar al contenido

Bærekraft

Bærekraftsplaner

View of the sea and oil rigs

Bærekraftsplaner

Repsol arbeider hardt for å bygge en bedre fremtid gjennom utvikling av smarte energiløsninger. Vår forpliktelse om å være en ansvarlig virksomhet står i sentrum for alt vi gjør.

Hvert år fornyer vi vår forpliktelse til bærekraftsmålene ved å definere og gjennomføre tiltak som er av interesse for våre interessenter. Dette gjøres gjennom den globale bærekraftsplanen såvel som bærekraftsplaner fra de ulike landene i verden hvor Repsol har sin virksomhet.

Repsols bærekraftsplaner bygger på seks akser i Repsols bærekraftsmodell: miljø, klima, sikkerhet, mennesker, etikk, innovasjon & teknologi.

Repsol sin strategi i Norge er å ha en robust forretningsmodell som skaper verdier, reduserer karbonavtrykket fra våre operasjoner og ivaretar sikkerheten for våre ansatte og samarbeidspartnere . Vår ambisjon er å bli en nullutslippsoperatør på den norske kontintentalsokkelen innen 2030.

Repsol Norge utviklet sin første lokale bærekraftsplan i 2018.

 • Bærekraftsplan for Repsol Norge i 2021

  Dette er fjerde året som Repsol Norge utvikler sin egen lokale bærekraftsplan og den omfatter 18 tiltak som skal fullføres. Ved utgangen av året vil hvert av tiltakene blir gjennomgått.
 • 2020 Repsol Norge Bærekraftsplan

  Repsol Norge sin bærekreftsplan for 2020 hviler også på de seks aksene i Repsols bærekraftsmodell: miljø,klima, sikkerhet, mennesker, etikk, innovasjon og teknologi. 2020 -planen inkluderte 12 tiltak som skulle fullføres. Ved utgangen av året ble hvert av tiltakene som en del av bærekraftsplanen gjennomgått og vi greide å realisere 92%.

  Noen av høydepunktene i 2020:

  • Vi har økt kompetansen, bevisstheten og engasjementet til våre ansatte innen klima og miljø med sikte på å gjøre oss bedre forberedt på en lavutslippsfremtid. Vi har gjort dette gjennom opplæringskurs og dialog.
  • Vi har engasjert våre ansatte i arbeidet med å forbedre og redusere vårt klima- og miljøfotavtrykk på kontoret vårt. Gjennom en digital workshop har vi identifisert nærmere 150 forslag til tiltak for å gjøre arbeidsplassen vår grønnere.
  • Vi har kjørt et pilotprosjekt for å teste ut et nytt globalt digitalt Repsol-verktøy (READS) for å identifisere miljøpåvirkningen av vår virksomhet.
 • 2019-planen inkluderte 15 tiltak som skulle fullføres. Ved utgangen av året ble hvert av tiltakene som er en del av bærekraftsplanen gjennomgått og vi greide å realisere 93 %.

  Noen av høydepunktene i 2019:

  • Gjenbruk av borerør fra Gyda: Vi oppnådde store miljømessige og økonomiske fordeler ved å selge borerør fra Gyda-feltet til direkte gjenbruk i byggeprosjekter i stedet for å sende dem til omsmelting og materialgjenvinning.
  • Insentiver for drivstoffreduksjon: For alle nye anbud evaluerer Repsol Norge nå kompensasjonsformater som gir kontraktørene riktige insentiver for å redusere drivstofforbruket.
  • Prosjektet «Unge i det store bildet «: En av våre unge medarbeiderer har vært representant i Norsk olje og gass sitt prosjekt. Formålet har vært å snakke med unge mennesker og skape en god dialog som kan føre til gode bærekraftige løsninger for fremtiden.
 • For Norge utviklet vi vår første bærekraftsplan for Repsol Norge i 2018. Den omfattet 18 tiltak. Ved utgangen av året ble hvert av tiltakene som er en del av bærekraftsplanen gjennomgått og vi greide å realisere 83 %.

  En av prestasjonene i 2018 som vi gjerne vil nevne, er at Repsol Norge er blitt en partner i forskningssenteret LowEmissions som planlegges av SINTEF og NTNU. Teknologi som utvikles ved dette senteret skal hjelpe petroleumsindustrien til å redusere offshore CO2-utslipp med 40 % innen 2030, og bevege seg mot null utslipp på den norske kontinentalsokkelen innen 2050.