Saltar al contenido
Bærekraft
  • En bærekraftig utvikling må dekke vår generasjons behov uten å undergrave fremtidige generasjoners behov. Derfor har vi forpliktet oss til å forebygge og redusere potensielle konsekvenser våre operasjoner kan ha på samfunn og miljø. For å oppnå dette, lytter vi til og samarbeider tett med ulike involverte parter på tre nivåer: globalt, nasjonalt og der hvor vi driver vår virksomhet lokalt.

    Repsol Norge etterlever ikke bare selskapets sikkerhets- og miljøpolitikk, men bygger også gode relasjoner med samarbeidspartnere som et ledd i våre investeringer i lokalsamfunnet (se link under).

Miljø og sikkerhet

Miljø og sikkerhet

Vi driver vår virksomhet med høyt sikkerhetsfokus, samtidig som vi gjør en ekstra innsats for å verne om det omkringliggende miljøet og det biologiske mangfoldet..
Investering i lokalsamfunnet

Investering i lokalsamfunnet

Repsol samarbeider med flere organisasjoner i Norge med ønske om å yte et positivt bidrag som tilfører verdi i nærområdene hvor vi driver vår virksomhet.

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber
Lokal kontakt

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes

Manager External Affairs 

Telefon: + 47 52 00 18 85 

Mob: + 47 992 30 931 

e-post: gefoldnes@repsol.com