Saltar al contenido

Bærekraft Investering i lokalsamfunnet

Repsol samarbeider med flere organisasjoner i Norge for å bidra til å videreutvikle nærområdene

Universitetet i Stavanger

Utdanning har vært et hovedsatsningsområde i mange år. Vi har hatt et samarbeid med UiS siden 2006 og vi har bidratt med mer enn 12 millioner kroner som en del av dette samarbeidet. Siden 2013 har vi også valgt å hedre de tre beste “ Petroleum Engineering” studentene hvert år, ved å dele ut “ Repsol Energy Best Student Award”.

Norsk Oljemuseum

Som et ledd i arbeidet med å fremme fremtidig rekruttering til oljeindustrien, støtter vi også Oljemuseet for å oppmuntre ungdom til å bli interessert i realfag og vår bransje.

Rogaland Teater

Sommeren 2013 ble vi samarbeidspartner med Rogaland Teater. Dette betyr at to engasjerte og skapende virksomheter i Stavanger by har funnet hverandre for gjensidig verdsettelse av hverandres gode renommé.

Wyvern 

Wyvern er en 60 fots havseiler og er en av skipene som inngår i samlingen til Stavanger Maritime Museum. Vi har siden 2007 støttet Anna av Sand og Wyvern.

Tour des Fjords

Repsol ble i 2016 en av de fem store samarbeidspartnerne av Tour des Fjords. Vi er stolte av å støtte dette positive sportsarrangementet , som tiltrekker seg proff syklister fra hele verden så vel som bred deltakelse i sykkelløp for voksne og barn og familievennlige arrangementer

VELDEDIGE ORGANISASJONER

I 2017 støtter vi følgende:

  • Kirkens Bymisjon i Rogaland 
  • Varmestuens venner 
  • Norsk luftambulanse
  • Kreftforeningen /kreftomsorg Rogaland
  • Asfalt magasinet

Repsol Best Student Award 2017

Vi har videreført vårt nære samarbeid med Universitetet i Stavanger med det klare siktemål å bidra positivt til de lokalsamfunn hvor vi driver vår virksomhet.