Saltar al contenido

Investering i lokalsamfunnet

Fornyet versjon av Repsol Best Student Award

Fra venstre: Professor Alejandro Escalona, Grethe Elise Foldnes, Espen Dommersnes, Sofie K. Arntzen, Sergey Kim, Hedda Svendsen og professor Øystein Arild.

Den 18. juni hedret Repsol de fire beste studentene innen petroleumsteknologi og petroleumsgeologi ved Universitetet i Stavanger med en sjekk og et diplom

Repsol Norge samarbeider med flere organisasjoner i Norge og har som et uttalt mål å sette positive fotavtrykk på områder som er viktige for vår virksomhet. Siden 2005 har Repsol Norge og Universitetet i Stavanger hatt et nært og konstruktivt samarbeid, og Repsol Energy’s Best Student Awards er en del av dette lange samarbeidet.

I 2018 ble det ikke delt ut noen Repsol-pris på grunn av de store strukturelle endringene som universitet gjennomgikk i fjor for å bedre kunne gjenspeile samfunnets utvikling og forventinger.

Repsol Best Student Award deles ut i fire kategorier

I år er alle mastergradprogrammer i petroleumsteknologi (med spesialisering innen boring, reservoar og naturgass) og petroleumsgeologi kvalifisert og konkurrerer på like vilkår for prisene. Repsol Best Student Award deles ut i fire kategorier: boring, reservoar, naturgass og geologi.

"Vi håper Repsol Best Student Award bidrar til å oppmuntre studentene til å arbeide enda hardere og til å oppnå enda bedre resultater. Repsol er engasjert i en overgang til fremtidig energi med lavere utslipp. For å lykkes med dette og være en del av fremtidsløsningen trenger vi talentfulle unge mennesker”, sier Grethe Foldnes, kommunikasjonssjef i Repsol Norge.

For å lykkes som en virksomhet på lang sikt trenger vi de beste hodene og hendene, og vi må vise samfunnsansvar

Repsol har støttet og oppmuntret til utdanning innen tekniske fag i årevis fordi vi vet at bransjen trenger deres kompetanse på lang sikt, både innen den tradisjonelle olje- og gassporteføljen, men også innen fornybar/lav-karbonvirksomheten.

"Vi er på alle måter en langsiktig virksomhet som vil skape spennende karrieremuligheter i fremtiden, men for å komme dit trenger vi å demonstrere vårt samfunnsansvar overfor fellesskapet som vi er en del av. Dette er en utfordring vi er meget klar over og som vi arbeider mye med, og vi trenger de beste hodene og hendene", sier Foldnes.

De fire petroleumsteknologistudentene som i år er hedret med Repsol Best Student Award er:

  • Espen Dommersnes (boring)
  • Sergey Kim (naturgass)
  • Hedda E. S. Svendsen (reservoar)
  • Sofie Knutdatter Arntzen (geologi)