Saltar al contenido

Om oss

 Om oss

Repsol er ett av verdens ledende integrerte olje- og gasselskap og organisasjonen har drevet virksomhet i Norge siden 2003.

Repsol er et globalt, integrert energiselskap med en virksomhet som spenner over hele energiverdikjeden og omfatter leting, produksjon, raffinering, markedsføring og forskning på og utvikling av ny energi. Hovedkontoret til selskapet er i Madrid.

Repsol driver sin virksomhet langs den norske kontinetalsokkelen gjennom sitt heleide datterselskap Repsol Norge AS. Repsol Norge AS er et fullt integrert lete- og produksjonsselskap og organisasjoen har drevet virkosmhet på norsk sokkel siden 2003. Kontoret er lokalisert i Stavanger.

Med Talisman-oppkjøpet som fant sted i 2015, økte Repsol sin portefølje og kompetanse i Norge. Norge representerer en mulighet for vedvarende vekst for Repsol. Selskapets store lete- og produksjonspotensiale vil kunne bidra med verdier til selskapet, som er tilstedeværende langs den norske kontinentalsokkelen.

Vidar Nedrebø er administrerende direktør for alle Repsol S.A.s oppstrømsaktiviteter i Norge.

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber
Lokal kontakt

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes

Manager External Affairs 

Telefon: + 47 52 00 18 85 

Mob: + 47 992 30 931 

e-post: gefoldnes@repsol.com