Saltar al contenido

Om Oss

Reise offshore

  • Informasjon om pågående koronavirus-utbrudd for deg som reiser offshore

    Dersom de nasjonale myndigheter opererer med strengere retningslinjer enn Repsol Norge, gjelder disse retningslinjene for Repsols leverandører og operasjoner. Alle leverandører bes følge gjeldende nasjonale og/eller lokale retningslinjer. For Norge, følg rådene fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen.

Hvis noen av de følgende fire punktene gjelder for deg, så skal du ikke reise offshore dersom:

  1. Du har symptomer på luftveissykdom (for eksempel feber, snue, sår hals, hoste eller kortpustethet), eller andre symptomer (for eksempel feber, magesmerter, diaré, nedsatt smaks- og luktesans, muskelsmerter eller generell sykdomsfølelse), skal du, selv om symptomene er lette, ikke reise offshore før du er blitt helt frisk, og har vært symptomfri i 24 timer.
  2. Du har fått påvist, eller det har vært mistanke om Covid-19 sykdom. Du skal ikke reise offshore før du er blitt helt frisk og har vært symptomfri i minst syv dager.
  3. Du har vært i kontakt med Covid-19 syke pasienter (bekreftet/sannsynlig eller mistenkt). Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt (karantene).
  4. Du har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene. Da må du snarest ta kontakt med din arbeidsgiver for å avklare eventuelt unntak fra karantenebestemmelser.

Dersom noen av disse forholdene gjelder deg skal du ta kontakt med nærmeste leder før oppmøte på heliport. I tillegg ta kontakt med Repsol sin bedriftshelsetjeneste på telefon 489 90 769 eller post@mediteam.no før du reiser til heliport. Repsol sin bedriftshelsetjeneste telefon er åpen hverdager i tidsrommet 09:00 – 15:00 og vil være tilgjengelig på epost og evt telefon ved behov på kveldstid og helg. Repsol sin bedriftshelsetjeneste vil kunne gi råd både før avreise og i karantenetiden, ved behov.

Repsol sin bedriftshelsetjeneste vil kontakte alle reisende på telefon fem til syv dager før planlagt utreise.

God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd.

Utreise til Gyda

Repsol Norge forventer at personell som skal til Gyda holder seg oppdatert om reiseråd og hvordan de generelt skal forholde seg til utreise offshore.

Alle reisende fra Norge og «gule land» som skal offshore til Gyda skal gjennomføre Covid-19 testing. Selve testingen foregår på Clarion Air hotellet på Sola, adresse: Utsolaarmen 16, 4055 Sola.

Du må selv booke time for Covid-19 testing her :

NB: Seneste tidspunkt for å gjennomføre testen er tre timer før utreise heliporten. Dersom det ikke er ledig tid samme dag må det bestilles tid for testing tidligere/ dagen før.

Innreise til Norge for personell som krever innreisekarantene

Personell som reiser fra «røde» land i Schengen/EØS-området til jobb i Norge (inkludert UK ) kan få forkortet karantenetid hvis de kan fremlegge to negative Covid-19-PCR-tester etter ankomst til Norge (test nummer to må tas tidligst 48 timer etter den første, og tidligst den femte dag etter ankomst). Dette gjelder for både Repsol-personell og kontraktører. Testene utføres av helsepersonell fra vår bedriftshelsetjeneste med støtte fra Mediteam. Kontakt Repsol bedriftshelsetjeneste på telefon 489 90 769 eller post@mediteam.no for å avtale tidspunkt for testingen. Testene gjennomføres i Mediteams lokaler på adresse: Sjøveien 34, 4315 Sandnes.

Etter å ha gjennomført første test må personell i innreisekarantene på Repsols utreisehotell.

Utreisehotell

Repsol Norge har etablert en ordning med utreisehotell på Sola strandhotell for all personell med utreise fra Sola. Dette tilbudet gjelder for alle reisende og kan benyttes dersom den reisende ikke har en tilsvarende ordning.

Sola Strand Hotell har adresse: Axel Lunds veg 27, 4055 Sola, telefonnummer: +47 519 43 000, booking: booking@sola-strandhotel.no , Repsols booking ref.

NB Det er viktig at reisende presiserer om de er omfattet av karanteneplikt eller ikke.

Lenker til instrukser

For deg som skal reise offshore, gjelder utreiseinstruksen.

Kontakt oss for mer informasjon