Saltar al contenido

Om Oss

Reise offshore

 • Informasjon for deg som reiser offshore

  Dersom de nasjonale myndigheter opererer med strengere retningslinjer enn Repsol Norge, gjelder disse retningslinjene for Repsols leverandører og operasjoner. Alle leverandører bes følge gjeldende nasjonale og/eller lokale retningslinjer. For Norge, følg rådene fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen.

Hvis noen av de følgende fem punktene gjelder for deg, så skal du ikke reise offshore:

 1. Du har symptomer på luftveissykdom (for eksempel feber, snue, sår hals, hoste eller kortpustethet), eller andre symptomer (for eksempel feber, magesmerter, diaré, nedsatt smaks- og luktesans, muskelsmerter eller generell sykdomsfølelse), skal du, selv om symptomene er lette, ikke reise offshore før du er blitt helt frisk, og har vært symptomfri i 24 timer.
 2. Du har fått påvist Covid-19 sykdom og har hatt symptomer. Pasienter som er isolert kan avslutte isoleringen når det er gått 10 dager etter symptomdebut og feberfri (uten bruk av febernedsettende preparater) i minst 24 timer.
 3. Du har testet positiv på Covid-19 sykdom uten at du har hatt symptomer (asymptomatisk). Du kan avslutte isoleringen når det har gått 10 dager etter positiv test.
 4. Du har vært i nærkontakt med Covid-19 syke pasienter (bekreftet/sannsynlig eller mistenkt). Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt (karantene).
 5. Du har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, da må du i innreisekarantene før reise offshore, hvis du ikke er omfattet av gjeldende unntak.

Dersom noen av disse forholdene gjelder deg skal du ta kontakt med nærmeste leder før planlegging av utreise. I tillegg, ta kontakt med Repsol sin bedriftshelsetjeneste på telefon +47 489 90 769 eller covid-19@mediteam.no. Repsol sin bedriftshelsetjeneste telefon er åpen hverdager i tidsrommet 09:00 – 15:00 og vil være tilgjengelig på epost og evt telefon ved behov på kveldstid og helg. Repsol sin bedriftshelsetjeneste vil kunne gi råd både før avreise og i karantenetiden.

Repsol sin bedriftshelsetjeneste vil kontakte alle reisende på telefon fem til syv dager før planlagt utreise.

God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd.

Utreise til Gyda

Repsol Norge forventer at personell som skal til Gyda holder seg oppdatert om reiseråd og hvordan de generelt skal forholde seg til utreise offshore.

Reisende til Gyda skal gjennomføre Covid-19 testing. Selve testingen foregår på Clarion Air hotellet på Sola, adresse: Utsolaarmen 16, 4055 Sola.

Du må selv booke time for Covid-19 testing her :

NB:

 • Seneste tidspunkt for å gjennomføre testen er minimum tre timer før helikopter avgang. Dersom det ikke er ledig tid samme dag eller dagen før kan dere kontakte Repsol sin bedriftshelsetjeneste for å finne tidspunkt for testing.
 • De som har utreisemøte tirsdager, må booke test før kl. 13:00.
 • Du vil motta sms med prøveresultat og tidligste oppmøte på heliport er 120 minutter før avreise.

Utreise til Mærsk Inspirer – Yme Offshore

Repsol Norge forventer at personell som skal til Mærsk Inspirer – Yme offshore holder seg oppdatert om reiseråd og hvordan de generelt skal forholde seg til utreise offshore.

Reisende til Mærsk Inspirer – Yme Offshore skal gjennomføre Covid-19 testing. Selve testingen foregår på Clarion Air hotellet på Sola, adresse: Utsolaarmen 16, 4055 Sola.

Du må selv booke time for Covid-19 testing her:

Seneste tidspunkt for å gjennomføre testen er minimum tre timer før helikopter avgang. Dersom det ikke er ledig tid samme dag eller dagen før kan dere kontakte Repsol bedriftshelsetjeneste for å finne tidspunkt for testing.

NB: For personell i innreise karantene på Clarion Hotel Energy som er i fast rotasjon på Mærsk Inspirer (inkludert Repsol ansatte) kan gjennomføre Covid-19 testen på Clarion Hotel Energy. Testen gjennomføres av Maersk Drilling bedriftshelsetjeneste. Tidspunkt for testingen koordineres av Maersk Drilling sine rigg-koordinatorer.

Innreise til Norge

Det er fremdeles begrenset adgang for utlendinger å komme inn i Norge. Alle som kommer til Norge fra utlandet, bortsett fra land/områder i EØS/Schengen/Storbritannia med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i innreisekarantene, dersom de ikke er omtalt i unntaksbestemmelsene i covid-19-forskriften.


Hvilken farge har landet du reiser fra?

Det er fargen på landet du reiser fra som avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge.

Se hvilken farge landet du reiser fra her. Etter at du har funnet ut hvilken farge landet har kan du lese om hvilke regler som gjelder for deg her.


Det er mulig å forkorte karantenetiden til 7 døgn eller 3 døgn etter ankomst.

For å forkorte karantenetiden til 7 dager kreves det 2 negative Covid-19 tester, der test nummer en skal tas på flyplassen/ankomststed i Norge og test 2 tidligst 7 dager etter ankomst Norge. Test nummer to gjennomføres på Clarion Air Hotel og kan tas iforbindelse med utreisen offshore. Bestilling/booke time for test nummer to gjøres på linken over.

For å forkorte karantenetiden til 3 dager må en kunne dokumentere at man har fått 1.vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon.

Alle reisende må ved innreise kunne fremlegge dokumentasjon på arbeidsforhold, arbeidssted og egnet oppholdssted for karantene i Norge. Reisende drar direkte til oppholdssted som en skal være i karantenetiden. Dette gjelder for både Repsol personell og kontraktører. Regler og registreringsskjema ved innreise til Norge finnes her.

Alle i innreisekarantene som skal til Gyda og Mærsk Inspirer – Yme Offshore som ikke benytter seg av forkortet karantenetid skal gjennomføre en Covid-19 test etter 4 til 6 dager i karantenetiden.

 • Reisende til Gyda : skal kontakte Repsol bedriftshelsetjeneste på telefon +47 489 90 769 eller covid-19@mediteam.no for å avtale tidspunkt for testingen. Selve testingen foregår på Clarion Air hotellet på Sola, adresse: Utsolaarmen 16, 4055 Sola.
 • Reisende til Mærsk Inspirer-Yme offshore ansatt hos Aker Solutions eller andre kontraktører : Tester arrangeres av de respektive selskapers testerutiner. Alternativt kan Repsol bedriftshelsetjeneste kontaktes på telefon +47 489 90 769 eller covid-19@mediteam.no for å avtale tidspunkt for denne testingen.
 • Reisende i innreisekarantene som skal til Mærsk Inspirer-Yme Offshore ansatt hos Maersk Drilling: Tester arrangeres av Maersk Drilling Norge og ut utføres av helsepersonell på Clarion Hotel Energy.

Unntak for karanteneplikt for reisende fra land som er omfattet av karantenplikten.

 1. Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, får du unntak fra reisekarantenen. Du må kunne dokumentere dette med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat. Du må fortsatt registrere deg på innreiseskjemaet og teste deg ved ankomst til Norge.
 2. Reisende som har norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan få etterregistrert vaksine fått i utlandet. Dette gjøres ved å bestille konsultasjon ( evt.video) med norsk lege. Repsolansatte kan kontakte John Hjelle. Ved å fremvise vaksinasjonsdokumentasjon, kan norsk lege registrere denne og koronasertifikat bli tilgjengelig på helsenorge.no Se mer info her.
 3. Områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning gir unntak for karanteneplikt. Se fargekart over områder.

Utreise- og karantenehotell for Repsol

Repsol Norge har etablert en ordning med utreise- og karantenehotell på Clarion Hotel Energy for all personell med utreise fra Sola. Dette tilbudet gjelder for alle reisende og kan benyttes dersom den reisende ikke har en tilsvarende ordning.

Booking gjøres på cl.energy@choice.no eller ring + 47 5134 7800 og bruke følgende booking kode: 1128GR018622. Hotellet har adresse : Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger.

Utreise- og karantenehotell for Mærsk Inspirer – Yme Offshore

Maersk Drilling Norge har etablert en ordning med utreise- og karantenehotell på Clarion Energy for Mærsk Inspirer personell som skal reise offshore til Mærsk Inspirer – Yme. Personell ansatt hos Aker Solutions eller andre kontraktører vil kunne benytte egne tilsvarende ordninger for opphold i karantenetiden.

Clarion Hotel Energy har adresse: Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger, telefonnummer: +47 513 47 800, booking foregår etter gjeldene Maersk Drilling rutiner via Amex.

NB! Det er viktig at reisende presiserer om de er omfattet av karanteneplikt eller ikke.

Lenker til instrukser

For deg som skal reise offshore, gjelder utreiseinstruksene.

Kontakt oss for mer informasjon