Saltar al contenido

Mærsk Inspirer til Yme-feltet

Mærsk Inspirer sail-away to the Yme-field  Photo: Bitmap

Den mobile bore- og produksjonsenheten Mærsk Inspirer forlot Aker Solutions’ verft i Egersund den 29. desember 2020 etter å ha gjennomgått modifikasjonsarbeid ved verftet, og ble installert på Yme-feltet sør i Nordsjøen den 31. desember 2020.

– Dette er en viktig milepæl for alle involverte parter, og det er godt å se riggen på plass på feltet, sier Prosjektdirektør for Yme New Development, Adolfo Azcarraga. Og fortsetter:

Det har vært avgjørende å fullføre Mærsk Inspirer leveransen på land på en sikker og ansvarlig måte, og med den kvalitetsstandard som forventes for å ta riggen offshore. Maersk Drilling og deres underleverandør Aker Solutions har levert gode sikkerhetsresultater gjennom hele prosjektet.

Viktige prosjektleveranser i prosjektet er utført i Egersund

To av de fire hovedprosjektleveransene er utført i Egersund. Den første var fabrikasjonen av en ny brønnhodemodul som ble sendt offshore fra Egersund i september 2019. Den andre leveransen er Mærsk Inspirer som har gjennomgått modifikasjonsarbeid og klargjøring for boring og produksjon på Yme-feltet, sier Cecilie Hettervik prosjektleder for modifikasjonsarbeidet på Mærsk Inspirer.

Nå som Mærsk Inspirer er installert på Yme-feltet vil ferdigstillelsen offshore starte. Første olje fra Yme er planlagt for 2. halvår 2021.

Fakta om Yme

Yme New Development-prosjektet består av prosjektering, anskaffelse, konstruksjon og installasjon av en ny brønnhodemodul på toppen av eksisterende anlegg på Yme-feltet,modifikasjon og oppgradering av den mobile bore- og produksjonsenheten Mærsk Inspirer før installasjon på feltet og tilkobling til eksisterende brønner og installasjoner på havbunnen offshore. Mærsk Inspirer har blitt oppgradert og modifiert på verftet i Egersund siden tidlig høst 2018. Mærsk Inspirer har tidligere boret og produsert på Volve-feltet.

Yme-lisensen: Repsol Norge er operatør med en eierandel på 55 prosent. Partnere i lisensen er Lotos Exploration and Production Norge AS (med 20% eierandel), KUFPEC Norway AS (med 10% eierandel) og OKEA ASA (med 15% eierandel).

  • Se flere bilder