Saltar al contenido

Repsol Norge har inngått en avtale om å overta den daglige driften av jack-up riggen Mærsk Inspirer fra Maersk Drilling

Maersk Inspirer

Repsol Norge AS (RNAS) har, som operatør av Yme-feltet og på vegne av Yme-lisensen, inngått en avtale om å overta den daglige driften av jack-up riggen Mærsk Inspirer fra Maersk Drilling (MD). I henhold til avtalen skal MD selge Mærsk Inspirer til Havila Sirius AS, og rettighetshaverne på Yme vil leie riggen fra Havila Sirius AS under en bareboat charteravtale. Transaksjonen er underlagt visse betingelser, inkludert relevante myndighetsgodkjennelser.

Denne avtalen demonstrerer viktigheten av Yme New Development som et sentralt prosjekt i Repsol sin globale lete- og produksjonsportefølje og støtter vår strategi i Norge. RNAS har lang erfaring som operatør på norsk sokkel og det å drifte en produksjonsinnretning på en sikker og effektiv måte er en kjernekompetanse innen vår organisasjon.

«Å ta over ansvaret for den daglige driften av Mærsk Inspirer gir oss mulighet til ytterligere å realisere kontraktsmessige og operasjonelle synergier på vegne av Yme-lisensen», sier Vidar Nedrebø, administrerende direktør i Repsol Norge AS.

Han fortsetter: «Vi ser frem til å fortsette vårt gode samarbeid med Mærsk Drilling i overgangsfasen for å oppnå en vellykket overlevering. Samtidig ser vi frem til å ønske våre nye kolleger velkommen til Repsol og starte det nye samarbeidet med Havila Sirius AS.»  Ansatte som omfattes av virksomhetsoverdragelsen overføres til Repsol Norge AS i tråd med arbeidsmiljøloven.

Havila Sirius er et heleid datterselskap av Havila Holding, et familieeid konsern med langsiktig industrielt eierskap innenfor OSV, skipsteknologi, fergedrift, reiseliv og eiendom.

Per Sævik, administrerende direktør i Havila Sirius AS, sier: «Vi ser frem til et langt og godt samarbeid med Repsol og de andre
© Bitmap/Repsol (last ned originalbilde)                                                                                         rettighetshaverne på Yme.»

Fakta om Yme New Development prosjektet &Mærsk Inspirer

Repsol Norge er operatør på Yme-feltet med en eierandel på 55 prosent. Partnere i lisensen er Lotos Exploration and Production Norge AS (med 20% eierandel), KUFPEC Norway AS (med 10% eierandel) og OKEA ASA (med 15% eierandel). Yme-feltet ble funnet i 1987 og er lokalisert i blokk 9/2 og 9/5 i Egersund-bassenget, omtrent 100 km fra kysten.

Yme New Development-prosjektet består av prosjektering, anskaffelse, konstruksjon og installasjon av en ny brønnhodemodul på toppen av eksisterende anlegg på Yme-feltet, modifikasjon og oppgradering av den mobile bore- og produksjonsenheten Mærsk Inspirer før installasjon på feltet og tilkobling til eksisterende brønner og installasjoner på havbunnen offshore. 

Mærsk Inspirer ble levert i 2004, og etter en innledende borekampanje i Storbritannia ble riggen konvertert til en mobil offshore bore- og produksjonsenhet for å kunne tilby samtidige bore- og produksjonsoperasjoner på Volve-feltet for Equinor i perioden 2007 til 2017. Fra sen høst 2018 til 29. desember 2020 var Mærsk Inspirer på Aker Solutions verftet i Egersund for oppgraderings- og modifikasjonsarbeid. Mærsk Inspirer ble installert på Yme-feltet sør i Nordsjøen 31.desember 2020.