Saltar al contenido

Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 589, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/2-8. Brønnen viste seg å inneholde olje

Siste nytt

Brønnen ble boret om lag 20 kilometer sør for Kristin-feltet i Norskehavet og 190 kilometer nordvest for Kristiansand. Målet med brønnen var å påvise petroleum i de lavere til midtre Jurassic-reservoarbergartene (Båt- og Fangst-gruppene).

Brønnen støtte på to oljesøyler over et om lag 130-meters intervall i Båt- og Fangstgruppene i sandstein av generelt dårlig reservoarkvalitet.

Foreløpige estimater av størrelsen på oppdagelsen er mellom en og åtte millioner standard kubikkmeter (Sm3) av utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere oppdagelsen med hensyn til videre oppfølging. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men utstrakt datainnsamling og prøvetaking har funnet sted.

Dette er den første letebrønnen i produksjonslisens 589, som ble tildelt i APA 2010. Brønnen ble boret til en vertikal dybde på 4655 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i de røde sandsteinlagene i midtre til øvre Triassic ("røde sandsteinslag") Vanndybden er 262 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/2-8 ble boret av boreriggen Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/12-5 i produksjonslisens 378 i Nordsjøen, hvor Wintershall Norge AS er operatør.

Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 589, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/2-8. Brønnen viste seg å inneholde olje