Saltar al contenido
Tre bedrifts- og forretningskomiteer opprettet

Repsol lanserer en ny organisasjonsstruktur etter integreringen av Talisman Energy

Nota de prensa

I forbindelse med at Repsol fullfører oppkjøpet av Talisman Energy, har det blitt implementert en ny organisasjonsstruktur for å inkludere de integrerte eiendelene og administrere den resulterende transformasjonen av Repsol til et av verdens største børsnoterte olje- og gasselskaper.

I samsvar med beste praksiser innen prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og som følge av Repsols utvidede internasjonale tilstedeværelse har styret, etter styreformann Antonio Brufaus anbefaling og med imøtekommende anbefaling fra valg- og kompensasjonskomiteen, godkjent den nye organisasjonsstrukturen for selskapet som følge av integreringen av Talisman.

Denne nye organisasjonen, som er grunnlaget for Repsols forandring til en gruppe med en relevant tilstedeværelse på alle kontinenter, forsterker forretningsenhetenes evner til å øke effektivitet og skape verdier under den administrerende direktøren Jou Jon Imaz` ledelse, som har alle de utøvende funksjonene i selskapet.

Tre komiteer på høyeste plan er opprettet under den administrerende direktørens styreformannverv: bedriftsstyret, sjefskomiteen for leting og produksjon (E&P) og sjefskomiteen for nedstrømsaktivitet (raffinering, markedsføring, LPG, trading og gass og kraft.) Disse komiteene vil ha fullt ansvar for deres virksomheter.

Den nye organisasjonsstrukturens mål inkluderer:


• Koordinering av organisasjonen med Repsols nye formueportefølje Dette er basert på en ett-selskapsmodell som tar de ulike egenskapene til leting og produksjons- og nedstrømsvirksomhetene med i betraktningen.

• Tjene Repsols økte globale fotavtrykk. . Integreringen av Talisman øker Repsols geografiske tilstedeværelse, og skaper behovet for å koordinere strukturen og driften til bedriftsfunksjonene.

• Legemliggjør Repsols visjon om et selskap fokusert på langsiktig forretningsbærekraft, teknologiske fremskritt og sosial velferd.

 Repsol lanserer en ny organisasjonsstruktur etter integreringen av Talisman Energy