Saltar al contenido

Boring av letebrønnen Hagar

Repsol Norge AS går nå inn i en spennende periode ettersom boringen av letebrønnen Hagar i Norskehavet ble startet den 21. august.

Repsol har sikret seg en sterk stilling med henblikk på lisensareal i Norskehavet. Dette vil bli testet i løpet av de nærmeste årene, og tar til med Hagar-prospektet i et spennende område hvor det er gjort funn i senere tid.

I mai i år fikk vi tillatelse fra Petroleumstilsynet til å bore letebrønnen.

Primærformålet med brønnen er å undersøke muligheten for å påvise petroleum i Rogn- og Melkeformasjonen.

Brønnboringen ble startet den 21. august og er anslått til å vedvare fra 64 til 78 dager, avhengig av om det blir gjort funn. 

-Prosedyrer og personell er på plass for å sikre at vi gjennomfører operasjonen på en mest mulig sikker måte og at vi får innehentet undersjøisk informasjon av høyeste kvalitet, slik at vi kan analysere prospektet vårt på best mulig måte”, sier Erik Syrdalen, som er letesjef i Repsol.

Lisensen ligger sør for det petroleumsrike området ved Haltenterrassen i Norskehavet, 70 km sørvest for oljefeltet Draugen, 50 km sørøst for olje- og gassfeltet Njord, og 30 km sør for Pil og Bue forekomstene, som ble påvist i 2014. Brønnen skal bores med den halvt nedsenkbare Bredford 
Dolphin, som er en Aker H-3-type borerigg. Riggen ble bygget i 1976, og fikk en større ombygging i 2007.

-Etter at avgjørelsen ble tatt i februar 2014, har vi jobbet aktivt med forberedelsen av borestarten på Hagar-brønnen for å sikre en vellykket og hendelsesfri operasjon. For å oppnå dette, har et tverrfaglig team bestående av folk som driver med boring, geologi, leting, HMS og Innkjøp & kontrakter samarbeidet gjennom hele året for å sikre at alt er på plass til rett tid ”, sier Erik Syrdalen.

Repsol Norge AS er operatør for lisens 642 i Norskehavet, med en eierandel på 40 %. De andre partnerne er: OMV (Norge) AS (20 %), Petoro AS (20 %) og Tullow Oil Norge AS (20 %). 

 Boring av letebrønnen Hagar