Saltar al contenido

Repsol leverer endret plan for utbygging og drift av Yme

PDF 298 Kb Descargar documento

Repsol Norge AS (Repsol) har levert endret plan for utbygging og drift (PUD) av Yme-feltet til Olje- og energidepartementet.

Endret PUD er så langt som mulig basert på bruk av eksisterende installasjoner, en ny brønnhodemodul plassert på toppen av eksisterende caissong og innleie av en flyttbar bore- og produksjonsinnretning.

De komponenter som skal brukes på nytt er lagringstank, caissong, rørledninger, bunnrammer og lossesystem. Eksisterende brønner skal brukes, men det er også planlagt boring av nye brønner.

Repsol er operatør på Yme som ligger i utvinningstillatelse 316/316B. Rettighetshavere er Repsol (55%), Lotos Exploration and Production Norge AS (20%), OKEA AS (15%) og KUFPEC Norway AS (10%).

De samlede investeringene knyttet til prosjektet er anslått å utgjøre i overkant av 8 milliarder kroner, og det forventes at norske leverandører vil stå for 70 % av leveransene.

Den samlede nasjonale sysselsettingen i utbyggingsfasen er anslått å bli rett under 12 000 årsverk. Årlig nasjonal sysselsetting i driftsfasen er estimert til å være ca. 1 000 årsverk.

De utvinnbare oljereservene fra Yme-feltet er stipulert til om lag 65 millioner fat totalt ved produksjon over 10 år. Første olje fra Yme er planlagt for første halvdel av 2020.

Fakta om feltet:

Presse.  Siste nytt