Saltar al contenido

Repsol Norge er blitt med som partner i forskningssenteret LowEmissions i Trondheim

Repsol Norge har undertegnet en konsortiumavtale med det nye forskningssenteret LowEmssions, for utvikling av kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelig reduksjon av utslippene av drivhusgass fra den norske kontinentalsokkelen. Senteret ble åpnet av olje- og energiministeren i sommer.
Minister of Petroleum and Energy Kjell-Børge Freiberg opens the new center, sponsored by among others Repsol, in Trondheim. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg åpner det nye senteret, som sponses av blant annet Repsol, i Trondheim. Foto: Sintef

LowEmissions vil utvikle ny teknologi og konsepter for offshore-energisystemer, energieffektivitet og integrering med teknologier for produksjon av fornybar energi, for bruk på den norske kontinentalsokkelen. Dette vil hjelpe bransjen til å innfri dens utslippsmål for 2030 og 2050, samt legge til rette for petroleumsproduksjon med null utslipp innen 2050.

"Dette blir vårt nye landslag for lavutslippsteknologi i petroleumsindustrien. Jeg har store forventninger til arbeidet som nå starter. Samarbeid vil være en viktig nøkkel til suksess. Vi trenger høy vitenskapelig kvalitet, men også brukerpartnere fra industrien som er villige til å teste teknologien og ta den i bruk. Derfor er det gledelig at så mange fra industrien er interessert i å spille en aktiv rolle i dette senteret", sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Like før jul i 2018 fikk Sintef Energi i oppdrag å opprette et nytt forskningssenter som skal jobbe med lavutslippsteknologier for petroleumsvirksomheten. Utlysningen for senteret ble gjennomført av Norges forskningsråd og Sintef Energi vant fram i tøff konkurranse med andre aktører.

Senteret etableres for en periode på åtte år og finansieres med opptil 15 millioner kroner årlig fra Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg vil oljeselskaper og leverandørbedrifter bidra med finansiering. Totalbudsjettet for senteret blir nærmere 350 millioner kroner.

Repsols engasjement i en overgang til energiproduksjon i en fremtid med lave utslipp

Globalt har Repsol forpliktet seg til å gå over til energiproduksjon i en fremtid med lave utslipp, og vår karbonstrategi hviler på følgende søyler: energieffektivitet, lav-utslippsvirksomheter, naturgass, intern karbonprising og fangst, bruk og lagring av CO2.

Å bli en partner i LowEmissions-senteret i Norge er et bidrag til vårt globale engasjement.

"Jeg er veldig fornøyd med at Repsol Norge nå er en del av en stor gruppe verdensledende selskaper og forskere, som har som mål å ta tak i vår felles utfordring når det gjelder å redusere bransjens CO2-avtrykk», sier Espen Enge, HSM-direktør i Repsol Norge og som også sitter i styret for LowEmissions på vegne av Repsol Norge.