Saltar al contenido

Repsol kjøper andel i det norske Mikkelfeltet

  • Repsol har kommet til enighet med Total om overtakelse av deres andel på 7,7% i det norske Mikkelfeltet, som per idag produserer 50 000 fat oljeekvivalenter pr.dag.
  • Med dette oppkjøpet vil Repsol øke sin netto produksjon i Norge med ca. 14 %, til rundt 32 000 fat oljeekvivalenter pr.dag.
PDF 87 KB Descargar documento
Infografía con la ubicación del campo Mikkel

Repsol har kommet til enighet med Total om overtakelse av deres andel på 7,65 % i Mikkelfeltet som ligger i Norskehavet.

Med denne transaksjonen vil Repsols daglige produksjon i Norge øke til ca. 32 000 fat oljeekvivalenter pr.dag, en produksjonsøkning på ca. 14 %.

Etter oppkjøpet vil Repsol bli en del av partnerskapet på feltet, som da vil bestå av operatøren Equinor Energy AS med en andel på 43,97%, ExxonMobile Exploration and Production AS med 33,48%, Vår Energi AS med 14.9% og Repsol Norge AS med de resterende 7,65%.

Mikkelfeltet er et gass- og kondensatreservoar som ligger 35 kilometer sør for Midgard reservoaret på Equinors Åsgardfelt i Norskehavet. I 2017, oppnådde feltet en gjennomsnittlig produksjon på 47 075 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Dette oppkjøpet bekrefter Repsols satsing i Norge, som et av selskapets hovedområder. Selskapet inngikk også en avtale med Total tidlig i 2018 for kjøp av en andel på 7,65% i Visundfeltet, og jobber videre med utbyggingen av Ymefeltet som har forventet produksjonsstart i andre kvartal 2020.

Repsol I Norge

Etter oppkjøpet av Mikkel har Repsol eierandeler i 30 utvinningstillatelser i Norge og selskapets norske produksjon utgjør ca. 32 000 fat oljeekvivalenter pr.dag.

Følgende felter ble lagt til i Repsols norske operatørportefølje i 2015: Blane, Gyda, Rev, Yme and Varg. Selskapet har også eierandeler i feltene Brage, Gudrun, Visund, Huldra, Veslefrikk og Tambar Øst.