Saltar al contenido

Repsol kjøper andel i det norske Visundfeltet

  • Repsol har kommet til enighet med Total om overtakelse av deres andel på 7,7 % i det norske Visundfeltet, som per i dag produserer 120 000 fat oljeekvivalenter pr. dag.
  • Med dette oppkjøpet vil Repsol øke sin netto produksjon i Norge med ca. 40 %, til rundt 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag.
PDF 188 KB Descargar documento
Credit Photo: Kjetil Alsvik, Statoil.

Credit Photo: Kjetil Alsvik, Statoil.

Repsol har kommet til enighet med Total om overtakelse av deres andel på 7,7 % i Visundfeltet som ligger i Nordsjøen.

Med denne transaksjonen vil Repsols daglige produksjon i Norge øke til ca. 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag, en produksjonsøkning på ca. 40 %.

Etter oppkjøpet vil Repsol bli en del av partnerskapet på feltet, som da vil bestå av operatøren Statoil med en andel på 53,2 %, Petoro med 30 %, ConocoPhillips med 9,1 % og Repsol med de resterende 7,7 %.

Visundfeltet er et olje- og gassfelt som ligger 22 kilometer nordøst av Gullfaksfeltet i Tampenområdet i den nordlige delen av Nordsjøen. I 2017 oppnådde feltet en gjennomsnittlig produksjon på 124 614 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Dette oppkjøpet bekrefter Repsols satsning på Norge, som et av selskapets hovedområder. Selskapet inngikk en avtale med Statoil for kjøp av en andel på 15 % i Gudrunfeltet i 2015, og jobber videre med utbyggingen av Ymefeltet, der en endret plan for utbygging og drift ble overlevert 19. desember 2017.

Repsol i Norge

Etter oppkjøpet har Repsol eierandeler i 25 utvinningstillatelser i Norge og selskapets norske produksjon utgjør ca. 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Følgende felter ble lagt til i Repsols norske operatørportefølje i 2015: Blane, Gyda, Rev, Yme og Varg. Selskapet har også eierandeler i feltene Brage, Gudrun, Huldra, Veslefrikk og Tambar Øst.