Saltar al contenido

Vår virksomhet

Leting

Letevirksomhet
Norge er et strategisk viktig område for Repsol. Etter 2009 har selskapet styrket sin letevirksomhet i Norge for å få tilgang til nye eiendeler og bli en anerkjent aktør på den norske kontinentalsokkelen.

Leting

Repsol Norges leteaktiviteter er Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.

Letevirksomhet i Nordsjøen

Nordsjøen er vårt primære satsningsområde med de fleste av våre produksjonsfelt er lokalisert her.

Repsol har for tiden leteaktiviteter i følgende utvinningstillatelser: 025, 187, 120, 120CS, 909, 910, 913, 913B, 972 and 976.

Letevirksomhet i Norskehavet  

Repsol har eierinteresser i følgende letelisenenser i Vøring Bassenget: 528, 528B, 840, 847, 847B og 897. I tillegg er Repsol partner i PL 092 og 121 på Halten terrassen (Mikkel feltet).

Letevirksomhet i Barentshavet

Repsol ble i TFO 2018 tildelt PL1024 i Nordkapp bassenget, Barentshavet.

* Pr. Februar 2019

Tre nye utvinningstillatelser og én tildeling av tilleggsareal

Repsol Norge AS er tilbudt andeler i tre nye utvinningstillatelser, samt én tildeling av tilleggsareal til en eksisterende utvinningstillatelse, noe som sikrer selskapet tilgang til interessante leteområder på norsk sokkel.

Følgende utvinningstillatelser er tilbudt Repsol Norge AS i TFO 2018 (tildeling i forhåndsdefinerte områder):

  • Utvinningstillatelse 913B (blokkene 24/11,12) - Gudrun-området, Nordsjøen: OMV 50 % (Op.), Repsol 50 %
  • Utvinningstillatelse 972 (blokkene 9/1, 17/11,12, 18/10) - Vette-området, Nordsjøen: Repsol 40 % (Op.), M Vest 30 %, Dyas 30 %
  • Utvinningstillatelse 976 (blokkene 17/4, 5,6,7,8,9) - Sele High-området, Nordsjøen: Lundin 50 % (Op.), Repsol 30 %, Petoro (SDØE) 20 %
  • Utvinningstillatelse 1024 (blokkene 7125/2,3, 7126/1,2, 7225/12, 7226/7,10,11) – Nordkappbassenget: Repsol 70 % (Op.), DNO 30 %

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber
Lokal kontakt

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes

Manager External Affairs 

Telefon: + 47 52 00 18 85 

Mob: + 47 992 30 931 

e-post: gefoldnes@repsol.com