Saltar al contenido

Vår virksomhet

Leting

Letevirksomhet
Norge er et strategisk viktig område for Repsol. Etter 2009 har selskapet styrket sin letevirksomhet i Norge for å få tilgang til nye eiendeler og bli en anerkjent aktør på den norske kontinentalsokkelen.

Leting

Repsol Norges leteaktiviteter er fokusert på Nordsjøen og Norskehavet.

Letevirksomhet i Nordsjøen

TNordsjøen er vårt primære satsningsområde og alle våre nåværende produksjonsfelt er lokalisert her.

Repsol har for tiden leteaktiviteter i to* utvinningstillatelser*: 025/187, 120/120CS, 909, 910 and 913.

Letevirksomhet i Norskehavet  

Repsol driver med omfattende letevirksomhet i dette området. Vi har eierinteresser i til sammen 7* leteblokker, og er operatør for to av dem.

Våre operatørlisenser er: 705.

Våre partnerlisenser er: 528, 528B, 704, 840, 847, 847B, 897

* Pr. juli 2018

Konsesjonstildelinger

Repsol Norge ble tildelt to utvinningstillatelser som en del av TFO 2016 (tildelinger i forhåndsdefinerte områder). Repsol ble tildelt en andel på 30 % i utv. 897 med Statoil som operatør og en forlengelse av utv. 847B med Wintershall som operatør.

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber
Lokal kontakt

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes

Manager External Affairs 

Telefon: + 47 52 00 18 85 

Mob: + 47 992 30 931 

e-post: gefoldnes@repsol.com