Saltar al contenido
Production & development
 • Repsol produserer rundt 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra feltene våre på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør på Gyda, Blane, Yme og Rev, og har eierinteresser i en rekke andre felt

  I Norge opererer Repsol også feltene Blane, Gyda, Rev og Yme. Selskapet har også eierandeler i en rekke ikke-opererte felt med tilhørende produksjon og intrafeltrørledninger. Disse omfatter Gudrun, Brage, Veslefrikk, Visund, Mikkel, Huldra og Tambar Øst.

Gyda

Gydafeltet ble påvist i 1980 og er bygget ut med en integrert stålplattform på 66 meters havdyp. Oljen ble transportert i rørledning via Ekofisk til Teesside. Gassen ble transportert i rørledning til Ekofisk-senteret og videre til Emden.

I juni 2017 fattet norske myndigheter et disponeringsvedtak av Gyda-feltet i henhold til avslutningsplanen som Gyda-lisensen søkte om støtte for. Jobben som står foran partnerskapet inkluderer permanent plugging av 32 brønner på feltet, fjerning av plattform og understell, samt fjerning av installasjoner på havbunnen. Alle Gyda installasjoner skal være fjernet innen 2023.

Operatør:

 • Repsol Norge AS

Produksjonsstart:

 • 21. juni 1990

Produksjonsslutt:

 • 29.februar 2020

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS: 61% 
 • DONG Norge AS: 34% 
 • KUFPEC Norway AS: 5%

Yme

Produksjon og utvikling. Yme

Yme-feltet ble oppdaget i 1987 og ligger i blokkene 9/2 og 9/5 i Egersund-bassenget, ca. 100 km fra norskekysten. Feltet var i produksjon 1996–2001. Hovedårsaken til oppgivelsen var en kombinasjon av høye kostnader og lav oljepris. Nåværende rettighetshavere ble tildelt rettighetene til blokkene 9/2 og 9/5 (utvinningstillatelse 316/316B) den 18. juni 2004.

En plan for utbygging og drift (PUD) for gjenutbyggingen av Yme ble godkjent av den norske regjeringen den 11. mai 2007. Denne utbyggingen var basert på innleie av en produksjonsinnretning (MOPU-plattform). Plattformen ble installert sommeren 2011 men på grunn av strukturelle mangler ble denne fjernet fra feltet i august 2016 og overlevert til plattformeier.

19. desember 2017 overleverte Repsol endret plan for utbygging og drift av Yme-feltet til Olje- og energidepartementet. Planen ble godkjent 23.mars 2018.

Yme New Development-prosjektet består av prosjektering, anskaffelse, konstruksjon og installasjon av en ny brønnhodemodul på toppen av eksisterende anlegg på Yme-feltet,modifikasjon og oppgradering av den mobile bore- og produksjonsenheten Mærsk Inspirer før installasjon på feltet og tilkobling til eksisterende brønner og installasjoner på havbunnen offshore.

Mærsk Inspirer har tidligere boret og produsert på Volve-feltet.

Fra høsten 2018 til 29. desember 2020 var Mærsk Inspirer på Aker Solutions verftet i Egersund for oppgraderings- og modifikasjonsarbeid. Mærsk Inspirer forlot Aker Solutions’ verft i Egersund den 29. desember 2020 og ble installert på Yme-feltet sør i Nordsjøen 31.desember 2020 hvor ferdigstillelsen offshore pågår. Første olje fra Yme er planlagt for 2.halvår 2021.


Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS: 55%
 • Lotos Exploration and Production Norge AS: 20%
 • KUFPEC Norway AS: 10%
 • OKEA AS: 15%
Relevante dokumenter:

Utbygging og drift av Yme: 
- konsekvensutredning 2006 her PDF (5,06 MB)
 
Avslutning av Yme-feltet: 
- høringsbrev 2015 her PDF (2,03 MB)
- forslag til utredningsprogram 2015 her PDF
- konsekvensutredning 2016 her
 
Yme New Development: 
- høringsbrev utredningsprogram 2016 her
- forslag til utredningsprogram 2016 her
- høringsbrev for tillegg til konsekvensutredning 2017 her
- tillegg til konsekvensutredning 2017 her

- Repsol Norges tilsvar til høringsuttalelser til tillegg til konsekvensutredning 2017 her PDF (124 KB)

- Yme New Development- kraft fra land rapport her PDF (1,4 MB)

- "Yme New Development- high level evaluation of electrification alternative” rapport her PDF (2,3 MB)

Blane

Blane er bygget ut med et havbunnsanlegg som er knyttet opp med Ula-feltet. Havbunnsinstallasjonen er plassert på britisk kontinentalsokkel. Havdybden er rundt 70 meter.

Operatør:

 • Repsol Norge AS

Rettighetshavere i Blane Unit:

 • Repsol Norge AS: 18% 
 • Talisman Sinopec Energy UK: 25% 
 • Rock Oil: 12,5% 
 • Dana Petroleum:12,5% 
 • JX Nippon Oil: 14% 
 • Faraoe Petroleum: 18%

Rev

Rev ble oppdaget i februar 2001 og startet produksjon i januar 2009. De tre brønnene ligger på norsk sokkel og en nedgravd produksjonsrørledning fører gass og kondensat til Armada-plattformen som ligger på britisk sokkel for prosessering.

Operatør:

 • Repsol Norge AS

Produksjonsstart:

 • 2009

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS: 70% 
 • Petoro AS: 30%
Den 16.april ble Rev UKCS - avslutningsprogrammet godkjent av britiske myndigheter. En kopi av dokumentet ilag med konsekvensutredningen og sammenligningsstudien er vedlagt ( kun engelsk versjon). Du kan også finne disse dokuementene på OPRED sin nettside, se link under:

Dokumenter (Informasjon er kun tilgjengelig på engelsk)

Brage

Brage er bygget ut med en bunnfast, bore-, behandlings- og boligplattform med understell i stål. Havdybden i området er 140 meter. I utgangspunktet skulle Brage ha stengt ned i 2005. Feltets opprinnelige lisensperiode utløper i 2015. Lisensforlengelse til 2030 er nå under behandling hos myndighetene. I oktober 2013 overdro Wintershall Equinor sin lisensandel i feltet og ble operatør.

Operatør:

 • Wintershall Norge ASA

Produksjonsstart:

 • September 1993

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS 33.8% 
 • Wintershall Norge ASA 35.2% 
 • Vår Energi AS: 12.3 %
 • DNO Norge AS: 14.3%
 • Neptune Energy Norge AS: 4.4 %

Gudrun

 Photo courtesy of Equinor

Gudrun er bygd ut med en plattform stående på havbunnen med en tradisjonell stålstruktur. Plattformen har kapasitet for delvis behandling av olje og gass, før hydrokarbonene sendes i rør til Sleipner.

Olje og gass blir transportert fra Gudrun-feltet til Sleipner A-plattformen. Gassen blir transportert videre til gassmarkedene fra Sleipner A. Olje sendes sammen med Sleipnerkondensat til Kårstø for utskiping.

Gudrun ble første gang påvist i 1975.

Rettighetshavere

 • Repsol Norge AS 15%
 • Equinor Energy AS (op) 36%
 • Neptune Energy Norge AS 25%
 • OMV (Norge) AS 24%

Visund

Olje- og gassfeltet Visund, i blokk 34/8 og 34/7, ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området. Produksjonen startet våren 1999.

Feltet er bygget ut med en flytende bore-, prosesserings- og boligplattform. Brønnene på feltet er knyttet til plattformen med fleksible stigerør.

Oljen går i rørledning til Gullfaks for lagring og eksport. Gasseksporten til kontinentet startet 7. oktober 2005.

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS 7,7%
 • Equinor Energy AS (op) 53,2%
 • Petoro AS 30%
 • ConocoPhillips Skandinavia AS 9,1%

Veslefrikk

Veslefrikk-feltet ble påvist i 1981 og er bygget ut med en bunnfast brønnhodeplattform (Veslefrikk A), og en halvt nedsenkbar plattform med prosessanlegg og boligkvarter (Veslefrikk B). Havdybden ved installasjonene er 175 meter.

Operatør:

 • Equinor Petroleum AS

Produksjonsstart:

 • 26. december 1989

Rettighetshavere:

 • Petoro AS: 37% 
 • Repsol Norge AS: 27% 
 • Equinor Petroleum AS: 18% 
 • RWE Dea Norge AS: 13.5% 
 • Wintershall Norge ASA: 4.5%

Mikkel

Mikkel-feltet ligger 35 kilometer sør for Åsgard-forekomsten Midgard. Mikkel er bygd ut med et undervannsanlegg hvor brønnstrømmen er knyttet til undervannsanlegget på Midgard, som er en del av det Equinor-opererte Åsgard-feltet.

Undervannsanlegget på Mikkel består av to brønnrammer med tilsammen tre produksjonsbrønner. Kondensatet transporteres i rørledning til lagringskipet på Åsgard C for eksport, mens gassen sendes til Kårstø i Nord-Rogaland gjennom rørledningen Åsgard transport.

 

Mikkel-feltet har produsert gass og kondensat (lettolje) siden 1. august 2003.

Rettighetshavere::

 • Repsol Norge AS 7,65%
 • Vår Energi AS 48,38%
 • Equinor Energy AS (op) 43.97%

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber
Lokal kontakt

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes

Manager External Affairs 

Telefon: + 47 52 00 18 85 

Mob: + 47 992 30 931 

e-post: gefoldnes@repsol.com