repsol office in

Repsol er ett av verdens ledende multienergiselskaper og organisasjonen har drevet virksomhet i Norge siden 2003.

Repsol er et verdensledende multienergiselskap. Som et av de største energiselskapene er Repsol tilstede i hele verdikjeden fra leting og produksjon av olje og gass til transformasjon, utvikling og kommersialisering av en effektiv, bærekraftig og konkurransedyktig energi. Hovedkontoret til selskapet er i Madrid.

Repsol driver sin virksomhet på norsk sokkel gjennom sitt heleide datterselskap Repsol Norge AS. Repsol Norge AS er et lete- og produksjonsselskap og organisasjonen har drevet virksomhet på norsk sokkel siden 2003. Kontoret er lokalisert i Stavanger.

Vidar Nedrebø er administrerende direktør for alle Repsol S.A.s oppstrømsaktiviteter i Norge.

Repsol sin aktivitet

 

girl_laptop_tcm93-121474.jpg

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber

Repsol_worldwide_tcm93-76504 (1).jpg

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes- External Affairs 

E-mail: gefoldnes@repsol.com 

Mob: + 47 992 30 931 

VERVEN 4, 4014 Stavanger