sustainability_tcm88-74919.jpg

Bærekraft

Hos Repsol er vi interessert i menneskelig trivsel og å bidra til bærekraftig utvlikling.

Vi forstår at bærekraftig utvikling må innfri vår generasjons behov uten å sette behovene til fremtidige generasjoner på spill, så vi påtar oss en frivillig forpliktelse til å forhindre og redusere mulige påvirkninger som vår virksomhet kan ha forårsaket på samfunn og miljø. Dette oppnår vi ved å lytte til og arbeide tett med ulike interne og eksterne interesser på tre nivå: globalt, nasjonalt og operasjonelt.

I Norge anvender ikke bare Repsol sin sikkerhets- og miljøpolitikk, men utvikler også relasjoner med samarbeidspartnere som en del av vår investering i samfunnet.

 

 

enviroment-and-safety_tcm88-74926.jpg

Miljø og sikkerhet

Vi driver vår virksomhet med høyt sikkerhetsfokus, samtidig som vi gjør en ekstra innsats for å verne om det omkringliggende miljøet og det biologiske mangfoldet..

IMG_0389.jpg

Investering i lokalsamfunnet

Repsol samarbeider med flere organisasjoner i Norge med ønske om å yte et positivt bidrag som tilfører verdi i nærområdene hvor vi driver vår virksomhet.

Bærekraftsplaner

 

girl_laptop_tcm93-121474.jpg

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber

Repsol_worldwide_tcm93-76504 (1).jpg

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes

Manager External Affairs 

Mob: + 47 992 30 931 

e-post: gefoldnes@repsol.com