Repsol_Yme_opening_DSB5488.jpg

Vår virksomhet

Repsol opererer i over 30 land og sysselsetter i overkant av 24 000 mennesker. Norges produksjon foregår offshore på den norske kontinentalsokkelen.

Repsol Norge er en aktiv deltaker på norsk sokkel og under kan du laste ned kart som viser Repsol Norges feltportefølje.

 

 

 

Oljedirektoratets faktasider har en oversikt over alle konsesjonstildelinger på norsk sokkel. Med bare noen få klikk kan du gå inn på historien for alle felt fra den opprinnelige konsesjonstildelingen frem til i dag. Du kan også generere oversiktskart med å legge inn søkekriterier.

 

Klikk her for Repsol Norges portefølje med tilhørende historie på ODs nettside.

 

 

Yme_opening_DJI_0577.jpg

Produksjon og utvikling

Repsol produserer rundt 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra feltene våre på den norske kontinentalsokkelen.

Gudrun platform

Nærfeltsleting

Repsol Norge has sitt fokus på nærfeltsleting i lisenser operert av andre.

girl_laptop_tcm93-121474.jpg

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber

Repsol_worldwide_tcm93-76504 (1).jpg

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes

Manager External Affairs 

Telefon: + 47 52 00 18 85 

Mob: + 47 992 30 931 

e-post:gefoldnes@repsol.com