Produksjon og utvikling

Repsol produserer rundt 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra feltene våre på den norske kontinentalsokkelen. 

I Norge opererer Repsol feltene Blane, Gyda (permanent plugget i 2021 og plattform fjernet sommeren 2022), Rev og Yme. Selskapet har også eierandeler i en rekke ikke-opererte felt med tilhørende produksjon og intrafeltrørledninger. Disse omfatter Gudrun, Veslefrikk, Visund, Mikkel, Huldra og Tambar Øst.

OPERERTE FELT

yme

Yme

Yme er et «brownfield» prosjekt, som omfatter gjenbruk av eksisterende installasjoner og infrastruktur såvel som design og konstruksjon av nye. Yme-feltet ligger i Egersundbassenget, ca 130 km fra norskekysten. Repsol startet produksjon på Yme-feltet i oktober 2021. Yme er ett av Repsol-konsernets 14 oppstrømsprosjekter i selskapets strategiske plan for 2021–2025.

gyda

Gyda

Gydafeltet ble påvist i 1980 og er bygget ut med en integrert stålplattform på 66 meters havdyp. Oljen ble transportert i rørledning via Ekofisk til Teesside. Gassen ble transportert i rørledning til Ekofisk-senteret og videre til Emden.

I juni 2017 fattet norske myndigheter et disponeringsvedtak av Gyda-feltet i henhold til avslutningsplanen som Gyda-lisensen søkte om støtte for. Jobben som står foran partnerskapet inkluderer permanent plugging av 32 brønner på feltet, fjerning av plattform og understell, samt fjerning av installasjoner på havbunnen. Alle Gyda installasjoner skal være fjernet innen 2023.

I oktober 2021 var de 32 brønnene på Gyda plugget og forlatt og lørdag 27.november skrudde vi av lyset og de siste personene forlot innretningen. I mai ble Gyda-plattformen fjernet og i juni var Gyda trygt på land ved Akers verft på Stord i påvente av endelig demolering. I juli var Pioneering Spirit tilbake og løftet Gyda -understellet som er historiens tyngste understellsløft ( 11.600 tonn).

Operatør: Repsol Norge AS; Produksjonsstart: 21. juni 1990; Produksjonsslutt: 29.februar 2020; Rettighetshavere: Repsol Norge AS: 61%, PGNiG Upstream Norway AS: 34%, KUFPEC Norway AS: 5%

blane

Blane

Blane er bygget ut med et havbunnsanlegg som er knyttet opp med Ula-feltet. Havbunnsinstallasjonen er plassert på britisk kontinentalsokkel. Havdybden er rundt 70 meter.

Operatør:

 • Repsol Norge AS

Rettighetshavere i Blane Unit:

 • Repsol Norge AS: 18%
 • Talisman Sinopec Energy UK: 25% +
 • Rock Oil: 12,5%
 • Dana Petroleum:12,5%
 • JX Nippon Oil: 14%
 • Faraoe Petroleum: 18%
REV

Rev

Rev ble oppdaget i februar 2001 og startet produksjon i januar 2009. De tre brønnene ligger på norsk sokkel, på et havdyp på 84 meter, og en nedgravd produksjonsrørledning fører gass og kondensat til Armada-plattformen som ligger på britisk sokkel for prosessering. Rev produserer for tiden periodisk med omtrent 8-10 sykluser hvert år.

Operatør:

 • Repsol Norge AS

Produksjonsstart:

 • 2009

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS70%
 • Petoro AS 30%

Den 16.april ble Rev UKCS - avslutningsprogrammet godkjent av britiske myndigheter. En kopi av dokumentet ilag med konsekvensutredningen og sammenligningsstudien er vedlagt ( kun engelsk versjon). Du kan også finne disse dokuementene på OPRED sin nettside, se link.

IKKE - OPERERTE FELT

gudrun

Gudrun

Gudrun er bygd ut med en plattform stående på havbunnen med en tradisjonell stålstruktur. Plattformen har kapasitet for delvis behandling av olje og gass, før hydrokarbonene sendes i rør til Sleipner.

Olje og gass blir transportert fra Gudrun-feltet til Sleipner A-plattformen. Gassen blir transportert videre til gassmarkedene fra Sleipner A. Olje sendes sammen med Sleipnerkondensat til Kårstø for utskiping.

Gudrun ble første gang påvist i 1975.

Rettighetshavere<:

 • Repsol Norge AS 15%
 • Equinor Energy AS (op) 36%
 • Neptune Energy Norge AS 25%
 • OMV (Norge) AS 24%
visund

Visund

Olje- og gassfeltet Visund, i blokk 34/8 og 34/7, ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området. Produksjonen startet våren 1999.

Feltet er bygget ut med en flytende bore-, prosesserings- og boligplattform. Brønnene på feltet er knyttet til plattformen med fleksible stigerør.

Oljen går i rørledning til Gullfaks for lagring og eksport. Gasseksporten til kontinentet startet 7. oktober 2005.

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS 7,7%
 • Equinor Energy AS (op) 53,2%
 • Petoro AS 30%
 • ConocoPhillips Skandinavia AS 9,1%
veles

Veslefrikk

Veslefrikk-feltet ble påvist i 1981 og er bygget ut med en bunnfast brønnhodeplattform (Veslefrikk A), og en halvt nedsenkbar plattform med prosessanlegg og boligkvarter (Veslefrikk B). Havdybden ved installasjonene er 175 meter.

Operatør:

 • Equinor Petroleum AS

Produksjonsstart:

 • 26. december 1989

Rettighetshavere:

 • Petoro AS 37%
 • Repsol Norge AS 27%
 • Equinor Petroleum AS 18%
 • RWE Dea Norge AS 13.5%
 • Wintershall Norge ASA 4.5%

I februar 2022 stanset produksjonen på Veslefrikk-feltet., mer enn 32 år etter oppstarten. Innen utgangen av 2027 skal innretningene Veslefrikk A og B være fjernet. 

mikkel

Mikkel

Mikkel-feltet ligger 35 kilometer sør for Åsgard-forekomsten Midgard. Mikkel er bygd ut med et undervannsanlegg hvor brønnstrømmen er knyttet til undervannsanlegget på Midgard, som er en del av det Equinor-opererte Åsgard-feltet.

Undervannsanlegget på Mikkel består av to brønnrammer med tilsammen tre produksjonsbrønner. Kondensatet transporteres i rørledning til lagringskipet på Åsgard C for eksport, mens gassen sendes til Kårstø i Nord-Rogaland gjennom rørledningen Åsgard transport.

Mikkel-feltet har produsert gass og kondensat (lettolje) siden 1. august 2003.

Rettighetshavere:

 • Repsol Norge AS 7,65%
 • Vår Energi AS 48,38%
 • Equinor Energy AS (op) 43.97%

Bærekraftsplaner

 

girl_laptop_tcm93-121474.jpg

Søk nå

Klikk her for å legge ut CV-en din og søke etter jobber

Repsol_worldwide_tcm93-76504 (1).jpg

Lokal kontakt

Grethe Elise Foldnes

Manager External Affairs 

Telefon: + 47 52 00 18 85 

Mob: + 47 992 30 931 

e-post: gefoldnes@repsol.com