Saltar al contenido

Presserom

 • Repsol i Norge

  Repsol er ett av verdens ledende integrerte olje- og gasselskap, og organisasjonen har drevet virksomhet i Norge siden 2003.
 • Produksjon og utvikling

  Repsol produserer rundt 23 000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra feltene våre på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør på Gyda, Varg, Blane og Rev, og har eierinteresser i en rekke andre felt.
 • Leting

  Norge er et strategisk område for Repsol gitt det store volumet av hydrokarboner som forventes å bli oppdaget.
 • Bærekraft

  En bærekraftig utvikling må ivareta behovene til vår generasjon uten å undergrave fremtidige generasjoners behov.

Følg oss: