Norway Banner Hero

IMG_4963.jpeg

Repsol i Norge

Repsol er en av de største energiselskapene, tilstede i hele verdikjeden, og organisasjonen har drevet virksomhet i Nore siden 2003.

maersk-inspirer_tcm88-74923.jpg

Produksjon og Utvikling

Repsol produserer rundt 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra feltene våre på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør på Gyda, Blane, Yme og Rev, og har eierinteresser i en rekke andre felt.

Gudrun platform

Nærfeltsleting

Nærfeltsleting i lisenser operert
av andre

Bore - solnedgang.jpg

2024 Bærekraftsplan

Repsol Norge sin bærekraftsplan hviler på de seks aksene i Repsols bærekraftsmodell: miljø, klima, sikkerhet, mennesker, etikk, innovasjon & teknologi. I 2024 har vi 14 tiltak med tilhørende aksjoner som vi skal gjennomføre..

Bli en del av vårt team

Søk på ledige stillinger her.