Saltar al contenido
Repsol's facilities view
 • Repsol i Norge

  Repsol i Norge

  Repsol er ett av verdens ledende integrerte olje- og gasselskap, og organisasjonen har drevet virksomhet i Norge siden 2003.
 • Produksjon og utvikling

  Produksjon og utvikling

  Repsol produserer rundt 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra feltene våre på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør på Gyda, Varg, Blane og Rev, og har eierinteresser i en rekke andre felt.
 • Leting

  Leting

  Repsol Norge har sitt fokus på nærfeltsleting i Nordsjøen.
 • Bærekraft

  Bærekraft

  En bærekraftig utvikling må ivareta behovene til vår generasjon uten å undergrave fremtidige generasjoners behov.
Join our Repsol Norge team

Bli en del av vårt team

Søk på ledige stillinger her