Viktig Informasjon før utreise til Repsol sine plattformer

Offshore helsesertifikat

Alle som skal reise offshore må ha et godkjent offshore helsesertifikat. Sertifikatet er gyldig i to år.  Attesten skal kunne fremvises på oppfordring ved innsjekk på heliport.

Repsol ansatte kan få tatt denne helseundersøkelsen hos Bedriftshelselege John Hjelle i Repsol sin helseavdeling: john.hjelle@servexternos.repsol.com

Se forøvrig lister over godkjente petroleumsleger her:

Petroleumslege - Finn din petroleumslege (fylkesmannen.no)

petroleumsleger-i-utlandet.pdf (statsforvalteren.no)

Legitimasjon

Ta med deg gyldig legitimasjon, som pass, førerkort eller nasjonalt id-kort.

Påse at gyldig legitimasjon ikke legges i innsjekket bagasje, da legitimasjon skal fremvises i sikkerhetskontrollen før gate.

Dersom du er utenlandsk statsborger, må du ha gyldig oppholdstillatelse og arbeidstillatelse og kunne vise disse ved innsjekking. Detaljert informasjon finner du i disse retningslinjene fra 003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene (offshorenorge.no)

Krav før utreise

Generelle utreisekrav for  Repsol Norge AS installasjoner: 

·        Gyldig offshore helseattest

·        Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK)

            o   Obligatorisk for alt sokkelarbeidende personell

            o   Repetisjonskurs hvert fjerde år

·        HSSE e-learning kurs

        1)     Gå til portal: Trainingportal logg inn i henhold til instruksjoner eller lag ny bruker

        2)     Gå til Repsol Utreise HMS/Repsol rig visit course ENG/NO course 4)

        3)     Hvis du ikke har tilgang på printer, kan man ta et screen shot eller bilde av kursbevis som du må ta med til heliport ved første utreise

        4)     Ta alltid med gyldig Id når du reiser offshore

For teknisk støtte og ved tekniske problemer, ta kontakt med: support@mintra.com / +47 24 15 55 55 om du trenger hjelp i systemet.

Merk at det kan forekomme spesifikke utreisekrav på borerigger eller floteller som er på oppdrag for Repsol Norge AS. 

Utreisedokumenter som helseattest og kursbevis, som ikke allerede er registrert i DaWinci, bør sendes til no.aviationservices@ascoworld.com for registrering i DaWinci i forkant av utreise. Disse skal også kunne vises på oppfordring på heliporten. 

Min DaWinci-profil

Det er forventet at du lager en MyDaWinci (mindawinci.no). Dette er en internettportal for alle som reiser offshore, hvor du får oversikt over dine personlige data, sertifikater og kursbevis, samt benytteportalen til pre-innsjekk til helikopter-turer.

Gjennom profilen din kan du også bl.a. abonnere på din utreiseinformasjon, utløpsdato på egne utreisekrav og annen nyttig informasjon.

Ved utreise er det forventet at du gjennomfører pre-innsjekk (inklusiv godkjenning av personvernerklæring) via din MinDaWinci-profil, slik at du kan benytte selvbetjent innsjekkautomat på heliporten.

Oppmøtested

Du må møte opp på heliport senest en time før avgang. For førstegangsreisende anbefales det å være ute i god tid. Dersom du skal endre avreisetid skal dette både avklares og godkjennes. 

Helikopteravganger kan følges på www.heliport.no

  

Bagasje

Pass på at bagasjen din samsvarer med disse retningslinjene:  

 • Maksimal vekt per bag: 10 kilo 
 • Tillatt størrelse: 46 x 46 x 23 centimeter
 • Kun to kolli – resterende må eventuelt sendes som frakt

Det er ikke lov å ta med håndbagasje om bord i helikopteret (kun avis/bok kan oppbevares i innerlomme på redningsdrakt).

Verktøy og utstyr skal ikke tas med som bagasje, men skal sendes som frakt. Dette finnes det egne retningslinjer for: 003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene (offshorenorge.no).

Verneutstyr

Det er utarbeidet en prosedyre HSE-PRO-REN-010 som beskriver hvilket personlig verneutstyr som kreves for å reise offshore for Repsol Norge AS.

Standard verneutstyr skal benyttes når man beveger seg utenfor boligkvarteret.

Følgende verneutstyr er definert som standard verneutstyr:

 •  Hjelm
 •  Hørselsvern (øreklokker og ørepropper)
 •  Vernebriller
 •  Kjeledress
 •  Hansker
 •  Vernefottøy

Servicepersonell forventes å ta med relevant PPE for arbeid ombord. Hvis rigg må dele ut PPE, vil kosten bli belaste leverandøren.

Medisiner

Alle medikamenter skal føres opp i et eget skjema, legges i medisinkonvolutt på heliport og vises frem i sikkerhetskontrollen. Merk at sykepleier vil ha de vanligste medikamenter tilgjengelig om bord.

 • Ikke-reseptpliktige medikamenter kan kun tas med i ubrutt forpakning.  
 • Reseptbelagte medisiner må være i original forpakning og merket med navn(reseptlapp). 
 • Alle medikamenter skal klareres med sykepleier ved ankomst offshore. 

For mer detaljert info se:  003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene (offshorenorge.no)

Elektronisk utstyr ombord helikopter (mobiltelefon, nettbrett, laptop, fotoapparat, smartklokke)

 • Det er ikke tillat å bruke personlig elektronisk utstyr under helikoptertransport
 • Ved innsjekk for utreise offshore eller hjemreise skal alt større medbragt elektronisk utstyr som bærbar PC og nettbrett slås av og legges i egen bagasje
 • Mindre utstyr som smarttelefon, smartklokker o.l. kan tas med inn i helikopterkabinen og skal da oppbevares på innsiden av redningsdrakten. Mobiltelefoner medbragt på innsiden av redningsdrakten skal være avslått fra sikkerhetskontrollen på terminalen inntil passasjer ankommer boligkvarter ved destinasjon. Ved avreise fra offshore skal mobiltelefon være avslått fra før sikkerhetsvideo vises til ankomsthallen
 • Alt utstyr skal være avslått under transport. Det er ikke tilstrekkelig at utstyr settes i flymodus
 • Spotsjekker vil kjøres både på land og offshore for å kontrollere at mobilene blir slått av før passasjerene forlater terminalbygget
 • Ved hjemreise skal den enkelte forsikre seg om at elektronisk utstyr er slått av og oppbevares som nevnt over.  Etter at dette er gjort er det ikke tillatt å ta utstyret ut av bagasjen før utlevering av bagasje på helikopterterminalen i land eller eventuelt etter innsjekk i på annen installasjon hvor det er tillatt brukt

Elektronisk utstyr ombord installasjon (mobiltelefon, nettbrett, laptop, fotoapparat, smartklokke)

 • Personlig elektronisk utstyr er kun tillatt brukt og oppbevart i boligkvarter og eventuelle områder godkjent til rekreasjon og fritidsopphold uten verneutstyr
 • Utstyret kan også medbringes i kontordel og kontrollrom i boligkvarteret dersom OIM-en godkjenner det
 • Bruk utenfor boligkvarter og godkjente områder krever arbeidstillatelse
 • I en beredskapssituasjon, skal det av sikkerhetsmessige årsaker ikke  legges ut informasjon og bilder på sosiale medier eller annen form for kommunikasjon.
 • Ved lading av personlig elektronisk utstyr anbefales det at kun egnede ladere kan benyttes. Med egnede menes enten originale eller tilsvarende ladere som anses kvalitetsmessige god og som ikke utvikler mer varme enn hva som er normalt. Utstyret som blir ladet må også plasseres på fortrinnsvis underlag som er hardt og ikke bidrar til ytterligere varmeutvikling

For mer detaljert info se: SfS Anbefaling 041 (samarbeidforsikkerhet.no)

Kontakt oss for mer informasjon