Også i 2023 ble det avholdt en egen forestilling for Kirkens Bymisjon sine brukere, frivillige og ansatte. I år var det forestillingen " Catch-22" som ble vist for mer enn 200 besøkende som også ble servert lapskaus før forestillingen.

Det er sjette gang  det ble invitert til forestilling. 

 

Repsol og Rogaland Teater har hatt et tett samarbeid helt tilbake til 2013

"Da vi skulle forhandle om en videreføring av avtalen i 2017 ønsket begge parter å legge inn et ekstra element i avtalen som i sterkere grad omhandlet dette med samfunnsansvar. Vi kom da fram til en videre avtale hvor vi har innlemmet et årlig veldedighetsprosjekt rettet mot Kirkens Bymisjons brukere og virksomhet", sier kommunikasjonssjef i Repsol Norge Grethe E. Foldnes.

Som en gave til Kirkens Bymisjon vil hovedscenen og foajéen brukes en gang pr år til en egen forestilling på dagtid. Rogaland Teater og Repsol er vertskap for arrangementet og står for den praktiske gjennomføringen. Partenes ansatte får ta del i prosjektet og være tett på opplevelsen.

Både ansatte i Repsol Norge og Rogaland Teater stilte på dugnad og gjorde alt fra å øse opp og servere lapskaus, fylle på saft og kaffe rundt omkring i foajeen til å håndtere rydding, tilrettelegging og praktiske gjøremål under arrangementet. I tillegg hadde en god del av de frivillige som oppgave «bare» å mingle og bidra sosialt med et «varmt smil og et varmt hjerte».

"Ved å legge dette årlige prosjektet inn i samarbeidsavtalen med Rogaland Teater, får vi skapt en tradisjon som gir forventninger til gjestene og en kontinuitet i samarbeidet. Stolthetsfølelsen til partenes ansatte er også et uvurderlig element i prosjektet", sier Foldnes.

Repsol globalt har stort fokus på og ønsker at ansatte skal bidra med sitt engasjement i nærmiljøet hvor selskapet opererer rundt omkring i verden.

 

Tildelt pris for kategorien «Årets Perle»

4.mars 2020 ble Rogaland Teater og Repsol Norge tildelt «Årets perle» av Sponsor -og Eventforeningen for vårt felles samfunnsprosjekt hvor vi inviterer Kirkens bymisjon sine brukere, ansatte og frivillige til en teateropplevelse. I søknadsprosessen ble prosjektet kalt «Sterkere sammen».

Statuttene for kategorien Årets perle

Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som, med et begrenset beløp, har oppnådd betydelige resultater. Vinneren skal ha jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event.

«Dette er selvsagt en ekstern anerkjennelse og en bekreftelse på at dette prosjektet også oppleves som spesielt for eksterne parter som ikke er en del av prosjektet «, sier Grethe Foldnes